Услови коришћења

Забрањена је свака неовлашћена употреба, укључујући мењање садржаја сајта, коришћење жигова и логотипа који се на њему налазе као и било каква употреба у јавне и комерцијалне сврхе, постављање медијског садржаја, постављање увредљивих коментара као и било који облик дискриминације.

Уколико на овом сајту постоје линкови ка трећим странама њима приступате на сопствену одговорност, нисмо одговорни за њихов садржај као ни за било који облик штете настале коришћењем истих.

Сав садржај, укључујући производе и информације на овом сајту приказан је без било каквих гаранција. Ограничавамо се до максималног степена одређеног законом од били какве гаранције или заступништва. Настојимо да обезбедимо доступност сајта било када, али можда нећете моћи да му приступите током радова на одржавању или услед техничких проблема. Иако настојимо да обезбедимо тачност информација не гарантујемо њихову тачност и потпуност.

Садржај овог сајта може бити измењен у било ком тренутку без претходног обавештења. Не гарантујемо да је сајт безбедан нити да на истом нема грешака или вируса који могу довести до штете или губитка података. Одговорност за заштиту својих података сносите сами. Не преузимамо било какву одговорност за било коју врсту штете произашлих из ваше употребе сајта или немогућности да му приступите.

Ни у ком случају не сносимо одговорност ни према једној страни за посредну, непосредну или штету било које врсте која је у вези са овим сајтом уклључујући прекид пословања, изгубљену добит, губитак програма или података пошто смо указали на могућност такве штете, што се односи на све правне радње.
Од вас не тражимо и не желимо да примамо поверљиве информације. За сваки материјал или информацију коју нам доставите ћемо сматрати да нису поверљиви. Слањем истих дајете нам овлашћење за њихово коришћење. Ако било која ставка из овог уговора постане незаконита или неспроводива изузима се из ових услова коришћења али не утиче на остале одредбе.

Коришћењем овог сајта потврђујете да сте прочитали политику приватности и услове коришћења, тј. да их у потпуности прихватате, у супротном немојте користити овај сајт. Услови коришћења подлежу и тумаче се према српском закону без обзира на одредбе међународног приватног права. Свако непридржавање ових услова може бити сматрано као кршење Закона из области ауторских права и интелектуалне својине